כללי

השימוש באתר של ‘OCGMAGIC.CO.IL’ מותנה בהסכמה לתנאים המפורטים להלן. אנא קראו תנאים אלה בעיון. בכניסתך לאתר הינך מאשר את הסכמתך לאמור בתנאים אלה. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות מחשב או כל אמצעי תקשורת אחר, לרבות טלפון סלולארי, טאבלט וכיוצ”ב.

זכויות באתר

כל הזכויות על התכנים המופיעים באתר אשר מקורם ב’אודליה כהן גרין’ ו/או מטעמה, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם לאודליה כהן גרין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזכויות בעיצוב האתר ובאופן העיבוד וההצגה של התכנים באתר שייכות במלואן לאודליה כהן גרין. התכנים באתר נועדו לשימוש האישי של הגולש/ת בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק, לשכפל, להעתיק ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של דורית.

שימוש באתר

השירותים והתכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטת החברה ‘אודליה כהן גרין’, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של השירותים ו/או התכנים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי הגולש/ת. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. ידוע למשתמש/ת כי תכנים המוצגים באתר בכלל, אינם מהווים ייעוץ מקצועי. אודליה כהן גרין אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות, העלולות להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב פעולה בהתבסס על תכנים אלו. על המשתמש חלה אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן. מיד בתום רכישה של מוצר מחנות האתר יקבל הלקוח ישירות לתיבת המייל שלו קישור לשימוש במוצר וחשבונית מס קבלה על התשלום.

הגנה על פרטיות, שימוש במידע ודיוור ישיר

האתר יוצר, בין היתר, דיוור ישיר – משלוח ניוזלטר בנושאים שונים בתחומי הפעילות של ‘אודליה כהן גרין’ הכולל גם חומר פרסומי . בהתאם להוראות החוק, הניוזלטר הכולל חומר פרסומי, נשלח אך ורק לגולשיםות מנויים ומנויות, שנתנו את הסכמתם לכך במפורש, בין בטופס ההרשמה כל משתמש/ת שנרשמו כמנוי לקבלת דיוור מהאתר רשאי בכל עת לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת דיוור מהאתר, באמצעות הודעה מתאימה למפעילי האתר. כל המידע אודות מנויים ומנויות, ובכלל זה נתונים, תמונות או מידע שנמסרו על ידי מי מהם בעת ההרשמה לאתר שלו, מגדר, גיל, תחומי ענין וכיוצ”ב, נשמר במאגר המידע הרשום של האתר. האתר מתחייב שלא להעביר מידע זה לצד שלישי כלשהו לרבות מפרסמים או גורמים מסחריים, ולעשות שימוש במידע כאמור בכפוף לתנאי התקנון ועל פי הוראות הדין

שונות

תנאי שימוש אלה מתווספים לכל הוראות תקנון או תנאי שימוש אחרים המצויים באתר ובמקרה של אי התאמה, יגברו תנאי שימוש אלה. אודליה כהן גרין רשאית לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. אודליה כהן גרין תפרסם את התנאים החדשים, ותחילת תוקפם יהיה במועד פרסומם. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב יפו והמרכז.

כתובת בית העסק

12 Hataia St., Pardes Hana 7532007, Israel

טלפון בית העסק

054-6664000

תנאי לרכישה

תנאי לרכישה באתר כי הרוכש/ת הינו בן 16 שנים ומעלה. אספקת המוצר – תוך יום עסקים אחד, המוצר יגיע ישירות אלייך למייל ללא עלות דמי משלוח. חשוב לבדוק בכל תיבות הדואר – דואר נכנס/ ספאם / אשפה / תווית קידומי מכירות / כל הדואר. אודליה כהן גרין ו/או מי מטעמה אינה אחראית על נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם כתוצאה משימוש במוצר שנרכש באתר והאמור בו או מוצג בו אינו מהווה חלופה לחוות דעת מקצועית טיפולילת. האחריות על השימוש במוצרים ובמידע הנלווה עליהם היא על המשתמש/ת בלבד. החנות של אודליה כהן גרין נוקטת באמצעים המקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע. שמך, הטלפון שלך, המייל שלך נשמרים אצלנו בסודיות מלאה. החנות של אודליה כהן גרין מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי האנשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

מדיניות ביטולים

אנחנו נצטער לשמוע שלא תגיעו.
אבל אם בכל זאת זה מה שקרה, רצינו שתדעו את מדיניות הביטולים שלנו:
עד חודש לפני הכנס, יוחזר לכם כספכם במלואו, למעט 75 ₪ דמי הרשמה.
עד 3 שבועות לפני הכנס יוחזר לכם 75% מכספכם.
עד שבועיים לפני הכנס יוחזר לכם 50% מכספכם.
עד שבוע לפני הכנס יוחזר לכם 25% מכספכם.

לאחר מכן, אין החזרים.